Przedszkole nr 30 w Bytomiu

Ankieta dla rodziców

Celem ankiety jest przygotowanie placówki do ewentualnego otwarcia. W pierwszym etapie uruchomienia przedszkola możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego będą miały dzieci rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

W oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020 i koniecznością opracowania procedur funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym w czasie trwania epidemii wirusa SARS-COWID 19 oraz przygotowania nowej organizacji pracy, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr  30 w Bytomiu zwraca się z prośbą do rodziców o przekazanie następujących informacji:

 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………..

Grupa …………………………………………………………………………………………………………..
 

  1. Czy jesteście Państwo zainteresowani opieką przedszkolną dla swojego dziecka w reżimie sanitarnym?

 

  1. od dnia 01.06.2020r. tak / nie *

  2. w późniejszym terminie tak / nie *

jeżeli „tak” to, w jakim terminie ……………………………………..

  1. jestem w stanie zabezpieczyć opiekę nad dzieckiem do końca roku szkolnego tj. do dnia 31.08.2020r. tak / nie *

  1. Proszę podać, w jakich godzinach dziecko będzie przebywało w placówce w reżimie sanitarnym? od ……………… do …………….

  2. Z uwagi na zmniejszoną liczbę miejsc w przedszkolu proszę o dodatkowe informacje:

  1. czy obydwoje rodziców pracuje tak / nie *

  2. czy jesteście Państwo pracownikami systemu ochrony zdrowia, tak / nie *

  3. czy jesteście Państwo pracownikami służb mundurowych, tak / nie *

  4. czy jesteście Państwo pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tak / nie *


 

Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do dnia 18.05.2020r. na adres

e-mailowy poszczególnych grup lub SMS na numer 502 455 789


 


 


 

*niewłaściwe skreślić

 

Ankieta dla rodziców

13 maja 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu