Przedszkole nr 30 w Bytomiu

CZWARTEK 7.05.2020

1. Przygotujcie Karta pracy, cz. 4, s. 25. Rysujcie po śladach, łącząc ilustrację dzieci z miejscowościami, w których mieszkają. Narysujcie też po śladzie drogę babci i dziadka do domu.


 

2. Poproście rodziców, aby wyjaśnili Wam znaczenie słowa „legenda”( opowieść albo zbiór opowieści o postaci czy postaciach historycznych). Teraz uważnie wysłuchajcie legendy pt. „Dobre serce Pistulki”: http://www.illustrateur.net/pages%20legendes/Legendy9,10pl.html Odpowiedzcie na pytania:

- Kim był Pistulka?

- Dlaczego ludzie się go bali?

- Co przydarzyło się wdowie i jej córce?

- Kto pomógł kobiecie?

- O co poprosił nieznajomy?

Narysujcie obrazek, który zilustruje wysłuchaną legendę.


 

3. Obejrzyjcie ilustracje zawarte w Karcie pracy, cz. 4, s. 26. Określcie, co przedstawiają zdjęcia. Odszukajcie w naklejkach zdjęć podobnych krajobrazów i naklejenie je obok odpowiednich zdjęć. Narysujcie taki sam rysunek po prawej stronie, jaki jest po lewej stronie. Określcie, co znajduje się w rogach rysunków.

 

Czwartek

06 maja 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu