Przedszkole nr 30 w Bytomiu

1. Zajęcia grafomotoryczne

Dla dziecka tacka lub talerz z wysypaną kaszą, mąką, dziecko rysuje dowolną rzecz, a rodzic zgaduję co jest na obrazku. Role się odwracają. Można się bawić cały dzień!

2. Słuchanie wiersza L. J. Kerna Nasze podwórko.

Nasze podwórko to miejsce,

które najlepiej znamy.

Wszyscy, bez żadnych wyjątków,

takie podwórko mamy!

Nasze podwórko to teren

najbardziej nam bliski na ziemi.

W zimie śnieg na podwórku leży,

a w lecie się trawa zieleni.

Gdy słońce świeci na niebie,

wesołe jest nasze podwórko,

smutnieje zaś, gdy się zjawi

pan deszcz z ponurą córką chmurką.

Czasami z naszego podwórka,

na którym się co dzień bawimy,

widać wieże kopalni lub wielkiej huty kominy.

I czy to będzie w Gliwicach,

w Toruniu, w Łomży, czy w Krośnie,

gdy spojrzysz na nasze podwórko,

to stwierdzisz, że ono rośnie!

Bo naszym podwórkiem nie jest to tylko,

co jest blisko, ale i traktor w polu,

i stadion, i lotnisko, i jakiś stary zamek,

i lasy na pagórkach, i Wisła,

która płynie środkiem Naszego Podwórka.

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

Co to jest nasze podwórko?

Czy naszym podwórkiem można nazwać plac zabaw w przedszkolu albo teren wokół przedszkola?

Jak myślicie, kiedy podwórko się cieszy, a kiedy smuci?

Co widać z naszego podwórka w przedszkolu, a co z waszych domów?

 

3. Zabawa językowa Symbole mojej miejscowości (lub gminy). Obrazek z herbem miejscowości lub gminy, gdzie mieści się przedszkole i/lub inne symbole (np.: flaga, maskotka miasta).

Rodzic prezentuje obrazek z herbem i pyta dziecko, czy wie, co on przedstawia. Następnie prosi, aby to opisało i powiedziało, dlaczego to znajduje się w herbie. Jest to dobry czas, aby przedstawić miejscowe legendy, przekazy ludowe itp.

 

O powstaniu miasta Bytom

https://naszemiasto.pl/bytomskie-legendy-i-podania/ar/c1-4439418

 

Legenda o Świetliku

https://naszemiasto.pl/bytomskie-legendy-i-podania-swietlik/ar/c13-4443276

 

Animacja o Świetliku

https://www.youtube.com/watch?v=WT3vVWIrQuA

 

 

Jako zajęcia dodatkowe zapraszam do obejrzenia krótkiej legendy o Powstaniu Państwa Polskiego

 

https://www.youtube.com/watch?v=MrXIw4fAvTQ

 

 

Czwartek moje kochane krasnoludki :)

29 kwietnia 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu