Przedszkole nr 30 w Bytomiu

Szczęść Boże!
Witam kochane Dzieci. Dziś dowiemy się, czym jest parafia  i co to oznacza, kiedy mówimy, że „kościół jest kościołem parafialnym”?. 
Temat: Spotykam się z Jezusem w mojej parafii.
Modlitwa. Wspólnie uczyńmy znak krzyża i zaśpiewajmy piosenkę „Każdy może dziś do Jezusa przyjść”.
Piosenka. Zapraszam do nauki piosenki https://www.youtube.com/watch?v=L0OpqHBNQW8   – Każdy może dziś do Jezusa przyjść
Każdy może dziś do Jezusa przyjść (3x) 
On nie zawiedzie Cię, 
Jezus, leczy chore serca (3x) 
On nie zawiedzie Cię.
 
Rozmowa. Rodzic rozmawia z dzieckiem. 
- Co zostało przedstawione na tej ilustracji?
Tak, ten kościół jest naszym kościołem parafialnym i do niego chodzą wszyscy nasi sąsiedzi na spotkanie z dobrym Jezusem. Każdy z nas ma swoje imię. Kościołom nadawane są imiona różnych świętych, aby w szczególny sposób opiekowali się nimi. 
Nasz kościół jest pod wezwaniem św. Barbary w Bytomiu.
Każda parafia ma swojego księdza proboszcza. Najpierw wyjaśnijmy, kto to jest ksiądz proboszcz? Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Parafia jest jak duża rodzina, do której należymy my, nasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To rodzina dzieci Bożych. Ksiądz proboszcz jest znakiem obecności w tej rodzinie dobrego Jezusa. Sam Jezus powierzył mu to zadanie. Księdzu proboszczowi pomagają w jego pracy inni kapłani, czasami siostry zakonne, katechetki i katecheci. Wszyscy ludzie oraz dzieci, którzy kochają Jezusa przychodzą w każdą niedzielę do kościoła na uroczyste spotkanie, które nazywamy Mszą Świętą.
W czasie Mszy Świętej proboszcz modli się razem z ludźmi do dobrego Boga, głosi słowo Boże, udziela Komunii Świętej, chrztu, spowiedzi. Sam Jezus posługuje się proboszczem w dokonywaniu tego wszystkiego. Jezus czeka na nas w każdą niedzielę na Mszy Świętej. Ponadto ksiądz proboszcz dba także o wygląd świątyni i jej otoczenia. Troszczy się także o to, aby dobrego Jezusa mogli przyjmować ludzie chorzy, którzy nie mogą z powodu swojej choroby przyjść do kościoła. Każdego miesiąca odwiedza wszystkich parafian w ich domach.
Słuchanie wiersza. Posłuchajmy uważnie wiersza nieznanego autora pt. „Lubię chodzić do kościoła” o tym, jak pewien chłopiec był bardzo zadowolony i szczęśliwy, gdy odwiedzał Jezusa w kościele. Rodzic czyta wiersz:
Lubię chodzić do kościoła 
Bo w nim jest tak pięknie
Każdy przyjdzie, to się żegna
I zaraz uklęknie 
W tym kościele świateł wiele
I grają organy, bo tu mieszka 
Nasz Przyjaciel, Jezus ukochany.
Zadanie. Dzieci wykonują polecenia w podręczniku dziecka katecheza nr 55.
Modlitwa. Na zakończenie naszego spotkania pomódlmy się słowami modlitwy “Ojcze nasz” za naszego Proboszcza, niech Pan Bóg Mu błogosławi. Dziękuję.

 

katecheza

24 czerwca 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu