Przedszkole nr 30 w Bytomiu

Szczęść Boże!

Witam radośnie na katechezie. Na naszym ostatnim spotkaniu mówiliśmy o tym, że dobry Jezus spoczywa w grobie. Ale Jezus nie został w grobie na zawsze. Po trzech dniach powstał z niego, to znaczy wyszedł z grobu żywy i nigdy już nie umrze. Będzie żył na wieki, czyli zawsze. Jezus jest znowu pośród nas, ponieważ bardzo nas kocha.

Temat: Raduję się Zmartwychwstaniem Jezusa.

Modlitwa. Przywitajmy Jezusa pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – na wieki wieków. Amen”. Tymi słowami mówimy Jezusowi, jak bardzo Go kochamy i że będziemy Go chwalić przez wieki, czyli zawsze. Słowo „Chrystus” dodawane po imieniu Jezus oznacza, że jest On posłany przez dobrego Boga do nas.

Piosenka. Zapraszam do nauki piosenki z pokazywaniem i radosnego śpiewu https://www.youtube.com/watch?v=T4hR-Qmd28IBóg nie umarł, Jezus żyje

Wszyscy ludzie, którzy wierzą w Jezusa i kochają Go, cieszą się z Jego zmartwychwstania. My również cieszymy się, że Jezus powstał z martwych, dlatego dajemy temu wyraz w piosence.

Bóg nie umarł, Jezus żyje x3 (dzieci najpierw kiwają palcem, a następnie wskazują nim w górę)

Daj mu ręce swe, (dzieci klaszczą w dłonie)

Daj mu serce swe, (dzieci uderzają lekko pięścią w swoje serce, naśladując jego bicie)

Daj mu nogi swe, (dzieci tupią nogami)

Daj mu dusze swą (dzieci podnoszą ręce w górę)

On Twoim Panem jest (dzieci radośnie podskakują).

Opowiadanie. Ludzie bardzo uroczyście obchodzą dzień zmartwychwstania Jezusa. Posłuchajmy, kto jako pierwszy dowiedział się o tym radosnym wydarzeniu (Mt 28,1-10)

(...)o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczycie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych» (...). Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą»”

Pytania do opowiadania. - Kto pierwszy przybył rano do grobu Jezusa?

Kogo spotkały kobiety?

Co powiedział im anioł?

Do kogo niewiasty poszły z radosną nowiną o zmartwychwstaniu?

Kogo spotkały po drodze?

W jaki sposób przywitały Jezusa?

Co powiedział im zmartwychwstały Jezus?

Rozmowa. Bardzo się cieszymy, że Jezus nie został na zawsze w grobie, tylko zmartwychwstał i żyje wśród nas. Miejscem gdzie możemy się z Nim spotkać jest kościół- Msza Święta. W kościele znajduje się wiele znaków przypominających nam że Jezus żyje, takich jak: figurka Jezusa Zmartwychwstałego, świeca i czerwona stuła zawieszona na krzyżu.

O tym wszystkim opowiada i przedstawia prezentacja , do której zapraszam.

https://view.genial.ly/5e903509fba9d40d9e3de54f/presentation-zmartwychwstanie-5-6?fbclid=IwAR03HP7wsUCZv8VZMHfhGkjZ-wm5HrGmnEBLO4EGZI0NTCK0qJ54nElOarc


 

Modlitwa. Jezus swoim zmartwychwstaniem wypełnił radością cały świat i serca wszystkich ludzi. Ta radość jest także w naszych sercach. Okażmy ją Jezusowi i sobie nawzajem, śpiewając piosenkę z gestami „Bóg nie umarł”.

 

Katecheza

15 kwietnia 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu