Przedszkole nr 30 w Bytomiu

Szczęść Boże!

Witam dzieci i rozpoczynamy spotkanie. Będziemy dzisiaj mówić o modlitwie, czym ona jest i skąd wiemy, jak się modlić? Mamy przyjaciela Jezusa, który uczy nas modlitwy czyli tego, jak rozmawiać i przebywać z Bogiem Ojcem.

Temat: Codzienna rozmowa z Bogiem.

Modlitwa. Rozpocznijmy spotkanie znakiem krzyża i pozdrowieniem –Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus- na wieki wieków. Amen.

Piosenka. Zapraszam do wspólnego śpiewu
https://www.youtube.com/watch?v=-xonOBOg_-g – Dzieckiem Bożym jestem ja

Opowiadanie. Kuba ma sześć lat i bardzo lubi rozmawiać z tatusiem. Pewnego razu, gdy wracał z przedszkola, nie mógł się doczekać, kiedy przyjdzie tata. Tak bardzo chciał mu opowiedzieć o wszystkim, co go dzisiaj spotkało. Gdy tata wrócił z pracy do domu, Kuba szybko podbiegł do niego i zawołał: „tatusiu mam ci coś ważnego do powiedzenia!”. Tata choć zmęczony, cierpliwie wysłuchał swojego synka, uśmiechnął się i pogłaskał go po głowie. Kuba poczuł, że tata go bardzo kocha, cieszył się bardzo, że tatuś miał dla niego czas i że mógł mu o wszystkim powiedzieć.

Rozmowa. Często rozmawiamy z mamą lub tatą. Jest jeszcze Ktoś, z kim w każdej chwili możemy porozmawiać, powiedzieć Mu o wszystkim. To Pan Bóg. Jest naszym dobrym Ojcem w niebie, ponieważ nas kocha, chętnie nas słucha i chce nam pomagać. Taka rozmowa z Bogiem nazywa się modlitwą.

 

Pan Jezus często rozmawiał ze swoim Ojcem. Odchodził w spokojne miejsce i modlił się do Ojca w niebie. Czasem modlił się nawet całą noc. Pewnego razu uczniowie Pana Jezusa poprosili Go, aby nauczył ich modlić się. Wtedy Pan Jezus powiedział: „Wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie” (Mt 6,8b-10).

Pytania do tekstu biblijnego.
– O czym wie Bóg – Ojciec?
– Jak możemy mówić do Boga?
– O co prosimy Boga w modlitwie „Ojcze nasz”?
– Kiedy możemy rozmawiać z Bogiem?

Bogu możemy powiedzieć wszystko. On nas zawsze wysłucha i pocieszy, bo nas bardzo kocha. Bóg jest naszym dobrym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi.
– Co możemy robić, żeby okazać Bogu, że Go kochamy?
Naszą miłość do Boga, dobrego Ojca, okażemy, gdy często będziemy z Nim rozmawiali. Możemy rano dziękować Bogu za dobrą noc i prosić o nowy dzień, żeby był z nami przez cały czas. Natomiast wieczorem podziękujemy za to, co nam dał przez cały dzień.

Modlitwą są powtarzane słowa wyuczonych różnych modlitw, ale również to słowa płynące z serca posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=oWINYyh3GwI

Zachęcam również Was Rodzice i dzieci do oglądnięcia ciekawego filmu o modlitwie, rozumianej jako zmianie złych myśli na dobre.

https://dominikanie.pl/video/dla-dzieci/pandziochy-10-o-modlitwie/

Zadanie. Wybierz dowolny rysunek i starannie go pokoloruj.

Modlitwa. Zakończmy spotkanie modlitwą, której nauczył nas Jezus „Ojcze nasz”. Znak krzyża. Dziękuję.

Oto krótkie zobrazowanie tej pięknej modlitwy https://www.youtube.com/watch?v=oWINYyh3GwI


 

 

Katecheza Środa

06 maja 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu