Przedszkole nr 30 w Bytomiu

Szczęść Boże!

Witam wszystkie Dzieci na kolejnym naszym spotkaniu. Z czym kojarzy Wam się serce ? Na pewno odpowiecie, że z miłością. Tak, to jest prawda, serce jest symbolem miłości. Jesteście kochane przez rodziców, rodzeństwo, dziadków a przede wszystkim przez Jezusa. O tej wielkiej miłości Jezusa będziemy dzisiaj rozmawiać.

Temat: Chcę naśladować Jezusa w miłości i dobroci.

Modlitwa. Przywitajmy się z Panem Jezusem słowami ”Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus - na wieki wieków”. Amen.

Piosenka. Zaśpiewajmy piosenkę z pokazywaniem https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E – Sercem kocham Jezusa

 

Opowiadanie. Posłuchajmy historii, którą usłyszała Kasia od swojej babci. „Prośba Jezusa”. Ponad 300 lat temu żyła we Francji mała Małgosia. Od najmłodszych lat bardzo kochała Jezusa. Często z Nim rozmawiała. Podziwiała siostry zakonne, które spotykała. Widywała je modlące się w kościele i pomagające innym ludziom. Gdy miała 4 lata, obiecała należeć do Jezusa tak jak one. Gdy dorastała, miłość do Jezusa wypełniała całe jej serce. Tak jak obiecała, została siostrą zakonną. Najważniejszym wydarzeniem w jej życiu było spotkanie z Jezusem, podczas którego Jezus ukazał jej swoje Serce jaśniejące jak słońce. Mówił, że jest ono pełne miłości do wszystkich ludzi, nawet wtedy, gdy o Nim zapominają. Jezus prosił Małgorzatę, aby przez modlitwę i dobre czyny przypominała ludziom o przepełnionym miłością do nas Sercu Jezusa. Od tej chwili Małgosia jeszcze więcej się modliła, opiekowała się chorymi, obdarzała miłością wszystkich, którzy zwracali się do niej o pomoc. Starała się, aby jej serce było podobne do Serca Jezusa.

Pytania do opowiadania. Rodzic zadaje pytania.
– Jak miała na imię dziewczynka, która od najmłodszych lat kochała Jezusa?
– Kim została Małgosia, gdy dorosła?
– Kto był najważniejszy w życiu Małgosi?
– Co robiła Małgosia, aby jej serce stało się podobne do Serca Jezusa?

Rozmowa. Jezus stał się dla Małgosi najważniejszym Nauczycielem, kochała Go i starała się naśladować Jego czyny. Małgosia pamiętała, że Jezus, kiedy żył na ziemi, nauczał, pocieszał strapionych, uzdrawiał chorych. Przeczytamy o tym w Piśmie Świętym, ale najpierw wyjaśnimy trudne słowa.

Galilea – to część Ziemi Świętej leżąca nad jeziorem. Kraj, w którym żył Jezus był bardzo suchy i pustynny, dlatego jezioro zwane Galilejskim było bardzo ważne. Łowiono w nim ryby, a nad brzegiem rosły piękne zielone drzewa i krzewy. Jezus często wędrował wokół jeziora ze swoimi uczniami, głosząc dobrą nowinę o Bogu, czyli Ewangelię.
Syria – to kraj sąsiadujący z ziemią Jezusa, do którego także dotarła wiadomość o Jego wspaniałych czynach.
Synagoga – to miejsce modlitwy.

Czytanie Pisma Świętego. Posłuchajmy, co Jezus czynił podczas swojego życia na ziemi. Rodzic czyta fragment z Pisma Świętego Mt 4,23-24:

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, (...) a On ich uzdrawiał”.

Pytania do tekstu biblijnego.
– Co Jezus robił, wędrując po ziemi? (nauczał, głosił Ewangelię, leczył, pomagał)
– O czym nauczał Jezus?
– Jak zachowywali się ludzie słuchający Jezusa?
– Co Jezus czynił, gdy przynoszono do Niego chorych i cierpiących?
– Jakie choroby leczył Jezus?

Jezus prosił siostrę Małgorzatę, aby naśladowała Jego dobroć i miłość do ludzi. Jezus prosi o to również każdego z nas. Chce, abyśmy stawali się coraz lepsi, i pragnie nam w tym pomóc. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy naśladować Jezusa.

Rozmowa o Nabożeństwie czerwcowym. Rodzic pokazuje dziecku obraz przedstawiający Najświętsze Serce Pana Jezusa i mówi: Serce Jezusa, w którym mieści się tyle miłości i dobroci, uwielbiane jest przez nas zawsze, ale szczególnie w czerwcu. W świątyniach odprawiane jest wtedy nabożeństwo, podczas którego modlimy się Litanią do Najświętszego Serca Jezusa. Pomódlmy się fragmentem tej modlitwy, powtarzając: „Zmiłuj się nad nami”. Prosimy tymi słowami Jezusa, aby wybaczył nam to, że nie zawsze chcemy Go naśladować. Rodzic: Serce Jezusa dobroci i miłości pełne. Dziecko.: Zmiłuj się nad nami. R: Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Dz.: Zmiłuj się nad nami. R: Serce Jezusa włócznią przebite. Dz.: Zmiłuj się nad nami. R: Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Dz.: Zmiłuj się nad nami. My również podobnie jak siostra Małgorzata możemy odpowiedzieć na prośbę Jezusa, by kochać Go i stawać się coraz lepszymi. W tym celu podejmijmy jedno postanowienie. Przykłady postanowień: – Będę się więcej modlił. – Będę unikał kłótni.– Będę sprzątał swój pokój. – Nie będę używał brzydkich słów.

Zapraszam do oglądnięcia filmu z serii „Moja katolicka Rodzina” o św. Małgorzacie https://www.youtube.com/watch?v=G8nOrvLyUIk&feature=emb_logo

Zadanie. Pokolorujcie obrazek z Panem Jezusem lub wykonajcie polecenia w podręczniku katecheza nr 54.
Możecie również z puzzli ułożyć Serce Pana Jezusa
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/sztuka/240270-serce-jezusa

Modlitwa. Na zakończenie proponuję zaśpiewać piosenkę „Sercem kocham Jezusa” . Dziękuję.

 

Katecheza Środa

03 czerwca 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu