Przedszkole nr 30 w Bytomiu

Komunikat dla rodziców


 

W nawiązaniu do dzisiejszych informacji w mediach o możliwości otwarcia przedszkoli od 06.05.2020 r. dyrektor przedszkola zwraca się z prośbą do rodziców o przekazanie deklaracji na temat chęci przyprowadzania dziecka do przedszkola. Decyzja ta powinna być przede wszystkim uzależniona od wykonywanej pracy zawodowej poza miejscem zamieszkania i niemożności zapewnienia dziecku opieki w domu.

W związku z uzyskaną od Prezydenta Miasta Bytomia na dzisiejszej naradzie dyrektorów informacją o bardzo wysokim stopniu zachorowań w naszym mieście na COVID 19 prosimy o rozważne podjęcie decyzji. Pomimo zachowania odpowiednich procedur higienicznych i środków ostrożności bądźcie Państwo świadomi, że nie ma pewności, że wasze dziecko nie zostanie zakażone korona wirusem w przedszkolu. Informacje zwrotne (deklaracje) prosimy przekazać nauczycielce, która jutro skontaktuje się telefonicznie.

Sprawę proszę potraktować jako pilną kontakt telefoniczny uruchomimy jutro od 8.30- 10.00.

 

Życzę dużo zdrowia. Z poważaniem. Dyrektor przedszkola –Beata Halupczok

 

WAŻNE INFORMACJE

Proszę o przekazanie rodzicom następujących informacji - ZAMIESZCZENIE KOMUNIKATU sms lub na stronie internetowej):

 1. decyzję o otwarciu przedszkola podejmuje organ prowadzący - czyli prezydent Bytomia, jest to decyzja trudna ze względu na wysoki stopień zakażenia naszego miasta,

 2.  

 3. nikt nie jest w stanie zagwarantować, że w przedszkolu nie dojdzie do zakażenia pomimo zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa,

 4.  

 5. opieka (jeżeli będzie) tylko dla OBOJGA rodziców pracujących STACJONARNIE

 6.  

 7. w momencie stwierdzenia przypadku koronawirusa w przedszkolu kwarantannie muszą być poddane wszystkie dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy.

 8.  

 9. ilość dzieci na placówce będzie ograniczona.

 10.  

 11. prosimy o rozważne podejście do sprawy.

Beata Halupczok

Dyrektor PM 30

 

Komunikat dla Rodziców

29 kwietnia 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu