Przedszkole nr 30 w Bytomiu

WTOREK

 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 21.

Dzieci rysują po śladach. Określają, który rysunek kojarzy się z ich otoczeniem.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=23

 

Zabawa taneczna „Kółeczko”.

Do zabawy tanecznej zaproście wszystkich domowników! :) Naśladujcie ruchy zajączka.

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3GWgZtqNXDshydFzvJntmkGyiX2Xpapslb4sNrehdZ0FFd-95MWzCifYo

 

2. Zabawy z kostkami.

Do tej zabawy będą nam potrzebne cztery kostki do gry. Trzeba będzie je troszeczkę zmodyfikować.

W pierwszym zestawie (pierwsze dwie kostki) – przeznaczonym do dodawania – kostki mają zaklejone sześć kropek, puste pole będzie liczone jako zero.

W drugim zestawie – przeznaczonym do odejmowania – jedna kostka jest bez zmian, a druga ma kropek: sześć, siedem, osiem, dziewięć i dwa razy po dziesięć.

- Dodawanie z użyciem kostek.

Dzieci rzucają kolejno dwiema kostkami z pierwszego zestawu. Po wyrzuceniu liczą oczka. Układają odpowiednie działanie i je odczytują.

Np. 5 + 4 = 9

- Odejmowanie z użyciem kostek.

Dzieci kolejno rzucają kostkami. Najpierw tą z większą liczbą oczek, a potem tą drugą. Liczą oczka wyrzucone na pierwszej, a potem – na drugiej kostce.

Od liczby kropek z pierwszej kostki odejmują liczbę kropek z drugiej kostki. Układają odpowiednie działanie i je odczytują.

Np. 10 – 6 = 4

Popracowaliśmy naszymi głowami, a teraz trochę ruchu! Przygotujcie wasze sportowe ubranie, zróbcie trochę miejsca w pokoju i zapraszam do ćwiczeń!

 

Ćwiczenia gimnastyczne z plastikowymi butelkami.

Do wykonania tych ćwiczeń potrzebne będą dwie półlitrowe plastikowe butelki, wypełnione ryżem lub grochem.

- Zabawa orientacyjno-porządkowa Posłuszne butelki.

Dzieci poruszają się swobodnie po Sali, trzymając butelki w ręce. Na klaśnięcie zatrzymują się i manipulują butelkami: podają je sobie z jednej ręki do drugiej,

z przodu, za plecami, pod kolanami; podrzucają i łapią.

- Ćwiczenie mięśni brzucha Jak najdalej w przód.

Dzieci w siadzie prostym, butelki trzymają w obu rękach. Wykonują skłon tułowia w przód, sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste).

- Skręty Na prawo, na lewo.

Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają butelki na głowach, przytrzymując je rękami, łokcie mają na zewnątrz. Wykonują skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas wykonują kilka rzutów i chwytów kręglami.

- Skrętoskłony Witamy stopy.

Dzieci w siadzie rozkrocznym, butelki trzymają oburącz w górze; wykonują skrętoskłon do lewej stopy – przywitanie jej (podczas ćwiczenia dzieci starają

się nie zginać kolan, butelki trzymają obiema rękami).

- Ćwiczenie mięśni grzbietu Oglądamy butelki.

Dzieci leżą na brzuchu, trzymają butelki w obu rękach przed twarzą. Unoszą głowę, prostują ręce; oglądają butelki, wytrzymują przez chwilę. Potem powrót

do leżenia – odpoczynek.

- Ćwiczenie mięśni brzucha Spotkanie.

Dzieci leżą na plecach, trzymają butelki w obu rękach wyciągniętych za głową. Jednocześnie wznoszą obie ręce i nogi – dążą do spotkania nóg z butelkami; potem powracają do pozycji wyjściowej.

- Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha Z nóg do rąk.

Dzieci leżą na plecach, butelki trzymają pomiędzy stopami. Przekazują butelki do rąk za głową i powracają do siadu. Ponownie wkładają butelki pomiędzy stopy i od nowa wykonują ćwiczenie.

- Bieg Postaw butelki.

Dzieci biegają z butelkami w różnych kierunkach przy dowolnej muzyce. Podczas przerwy w grze stawiają butelki na podłodze tak, aby się nie przewróciły.

- Ćwiczenia przeciw płaskostopiu Sprytne stopy.

Dzieci w siadzie prostym podpartym, butelkę mają pomiędzy stopami (pionowo). Krążą obunóż w prawo i w lewo.

- Wałkują butelkę raz jedną, raz drugą stopą.

- W siadzie podpartym – chwytają stopami butelkę i podnoszą ją do góry.

 

3. Karta pracy, cz. 4, s. 22.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=24

Kolorowanie ramki zdjęcia przypominającego miejscowość dziecka. Kolorowanie rysunku.

 

Posłuchajcie teraz legendy „O bytomskim świetliku”.

Czy wiecie co to jest legenda? Legenda to opowieść, która zawiera w sobie elementy historii, ale także elementy fantastyczne (nieprawdopodobne) wymyślone dla objaśnienia historii danego miejsca lub danego wydarzenia.

Wysłuchajcie legendy czytanej przez rodzica związanej z naszym miastem o bytomskim Świetliku. Postać Świetlika została upamiętniona w naszym mieście

w postaci figury znajdującej się u zbiegu ulicy Dworcowej i placu Kościuszki.

A może znacie jakieś inne legendy związane z naszym miastem?

 

LEGENDA O BYTOMSKIM ŚWIETLIKU źródło: https://naszemiasto.pl/bytomskie-legendy-i-podania-swietlik/ar/c13-4443276

To bytomski dobry duszek przewodnik, dążących do celu, jak nas informuje napis na tablicy u stóp Świetlika. Bo to właśnie o nim mowa.

Lubimy się z nim upamiętnić w obiektywie aparatu, niektórzy rzucą pod jego adresem „...co to za Egon, któremu cygaro się nie żarzy...?”, chociaż jak wieść gminna niesie, to właśnie z tego cygara miał buchnąć potężny snop iskier.

To ciekawe, choć krótkie podanie przedstawia nam Ludwik Chrobok w swej pozycji Sagen von Miechowitz z roku 1926. Historia dotyczy dzisiejszej dzielnicy Bytomia, Miechowic, a konkretnie jej starej części, zwanej onegdaj Drzezgowcem. Nazwa ta, podobnie jak wiele innych wówczas wywodziła się od nazwiska właściciela tamtejszych gruntów, niejakiego Drzezgi.

 

Otóż, dawno temu przed wracającymi ciemną nocą, matką i córką z wiejskiego wesela, wyrosła nagle, jakby spod ziemi postać ogromnego chłopa, który kroczył przed nimi w tym samym kierunku. Ubrany był w czarny surdut z czarnym cylindrem na głowie, a w ustach trzymał palące się cygaro.

Strwożone i drżące kobiety, mimo wielkiego strachu podążały za tajemniczą postacią, a raczej za żarzącym się światełkiem jego cygara. Tak nie ustępując mu na ani na krok, doszły aż pod drzwi swego mieszkania. I wówczas z cygara mężczyzny trysnął wielki snop iskier, które z łoskotem spadły na dach i mury oraz drzwi i okna domu, po czym zgasły. Postać nieznajomego, jak nagle się pojawiła przed nimi, tak nagle znikła.

Przerażone kobiety czym prędzej weszły do domu, a tutaj przywitał je pobladły ze strachu gospodarz, opowiadając, jak to ze snu wyrwało go potężne trzęsienie domu.Wracające do normalnego stanu kobiety, po spotkaniu z tajemniczym jegomościem, oznajmiły gospodarzowi, iż powodem jego wyrwania ze snu były iskry z cygara napotkanego nieznajomego - Świetlika. Stąd też, uważany jest Świetlik za baśniowego przewodnika dążących do celu.

 

Możecie również obejrzeć króciutki filmik przedstawiający legendę o bytomskim świetliku.

https://www.youtube.com/watch?v=WT3vVWIrQuA

LEGENDA O BYTOMSKIM ŚWIETLIKU

27 kwietnia 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu