Przedszkole nr 30 w Bytomiu

WTOREK

 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 30−31.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=32

Określanie, co zwiedzali w Warszawie Olek, Ada, mama i tata z rodzicami mamy. Oglądanie zdjęć warszawskich syrenek. Rysowanie po śladach rysunków bez odrywania kredki od kartki.

 

Recytacja wiersza Ewy Stadtmüller „Kim jesteś?”.

Pamiętacie wiersz z zeszłego tygodnia? Przypomnijmy go sobie i postarajmy się nauczyć go na pamięć.

 

„Czy wiesz, kim jesteś?

− To oczywiste!

Co ci jest bliskie?

− Znaki ojczyste.

Ojczyste barwy

− biało – czerwone.

Ojczyste godło

− orzeł w koronie.

Ojczyste w hymnie

− mazurka dźwięki,

no i stolica

− miasto syrenki.

I jeszcze Wisła

co sobie płynie:

raz na wyżynie,

raz na równinie,

i mija miasta

prześliczne takie…

− Już wiesz, kim jesteś?

− Jestem Polakiem.”

 

2. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.

Do tej zabawy należy przygotować: kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej farbą. Butelki są dobrze zakręcone.

  • Określanie, ile wody jest w butelce.

Rodzic stawia przed dzieckiem zakręconą butelkę z wodą.

Pyta dziecko: Ile jest wody w butelce – dużo, mało? Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.

  • Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody.

Potrzebne są: butelki z różną ilością barwionej wody.

Rodzic ustawia butelki na stoliku przed dziećmi.

- Dzieci określają, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej.

- Ustawiają butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą.

- Dmuchają w kolejne odkręcone butelki. Porównują dźwięki wydawane przez nie.

  • Zapoznanie z miarą płynów.

Rodzic pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówi dzieciom, że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.

  • Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach

(jedna niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary. Potrzebne są: butelki oraz kubki.

- Dzieci przelewają do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczą, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce, Określają, gdzie wody było więcej (było tyle samo).

 

Karta pracy, cz. 4, s. 32–33.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=34

Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach.

Do wykonania tego zadania potrzebne będą: sok jabłkowy lub pomarańczowy, szklanki, kubek plastikowy.

Rodzic wlewa tyle samo soku jabłkowego do przygotowanych różnych szklanek – miarką jest plastikowy kubek.

  • Dzieci oglądają szklanki i dochodzą do wniosku, że o ilości soku nie mówi jego poziom w szklankach, tylko miarka jaką ten płyn rozlewano. Dzieci wypijają sok ze szklanek. Wskazują butelki, w której zmieści się najwięcej płynu i tej, w której zmieści się go najmniej.
  • Czytanie z rodzicem lub samodzielnie pojemności butelek.
  • Dzieci rysują szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie kolorują butelki, rysują je po śladzie a potem samodzielnie według wzoru.

 

Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi.

Dziecko dostaje butelkę, ustawia ją względem siebie według poleceń rodzica:

- połóżcie butelkę przed sobą, za sobą,

- połóżcie ją po waszej prawej stronie, po waszej lewej stronie,

- turlajcie butelkę po podłodze.

 

3. Wykonanie pracy plastycznej „Nasze godło”.

Do wykonania tej pracy przygotujcie: wyprawkę plastyczną - karta 22, nożyczki, czerwoną farbę, pędzel, koronę.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=121

- Wycinanie z karty rysunku godła i pomalowanie go na czerwono, tak aby kształt orła został biały.

- Naklejanie korony – naklejka na głowie orła.

 

Ćwiczenia oddechowe „Wiślane fale”.

Potrzebne materiały: przymocowane do cienkich patyczków niebieskie paski karbowanej bibuły.

Dzieci nabierają powietrze nosem, następnie powoli wypuszczają je ustami, wprawiając w ruch paski bibuły.

NASZE GODŁO

04 maja 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu