Przedszkole nr 30 w Bytomiu

1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. Rodzic demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie.

Bocian i żaba – dziecko naśladuje dziób bociana, ściągając wargi mocno do przodu, otwiera je i zamyka, a następnie rozciągają szeroko wargi jak żaba, która jest zadowolona, że schowała się przed bocianem.

Biedronka ma dużo kropek – dziecko rysuje czubkiem języka kropki na podniebieniu, przy szeroko otwartych ustach, unosząc język do góry.

Kret – tak jak kret wychodzi ze swego podziemnego domku, tak dziecko unosi język do góry, w stronę nosa, a potem znów chowa za górnymi zębami.

Pszczoła – dziecko naśladuje bzyczenie pszczoły: bzzz, bzzz, bzzz.

Motyl – jak motyl porusza skrzydłami, tak dziecko porusza naprzemiennie językiem od jednego do drugiego kącika ust.

Konik polny – tak jak konik polny skacze w górę i w dół, tak dziecko otwiera szeroko usta i językiem skacze za górne zęby i za dolne zęby. W tym ćwiczeniu język nie wychodzi przed zęby.

2. Ćwiczenia słuchowe Poznajemy mieszkańców łąki.

Obrazki przedstawiające mieszkańców łąki. Rodzic podaje nazwy mieszkańców łąki (pszczoła, motyl, trzmiel, bąk, konik polny, biedronka, mysz, kret, skowronek) i pokazuje ich obrazki, opisując dokładnie ich wygląd. Następnie rodzic prosi dziecko, aby pomyślało o jakimś zwierzęciu mieszkającym na łące i opowiedziało o nim, bez podawania jego nazwy. Rodzic odgaduje, o jakie zwierzę chodzi. Można wymienić się rolami. Rodzic dzieli nazwy mieszkańców łąki na sylaby, a dziecko po podaniu całej nazwy, wskazują je na odpowiedni obrazek.

3. Zabawa badawcza Tęczowe butelki.

7 jednakowych, plastikowych, przezroczystych butelek, lejek, farby w tubkach (w kolorach tęczy), latarki. Dziecko wspólnie z rodzicem napełniają butelki wodą. Określają, gdzie jest więcej wody, a gdzie jest mniej wody. Dolewają wodę tak, by w każdej butelce było tyle samo wody. Zakręcają butelki i przykładają zapaloną latarkę, obserwując, jak światło przenika przez wodę. Następnie do każdej butelki wyciskają farbę w innym kolorze tęczy. Stopniowo dodają niewielkie ilości farb, zakręcają butelki i potrząsają nimi, obserwując, jak woda się zabarwia. Przykładają latarkę do butelek i obserwują, czy światło przenika przez wodę. Wniosek: im więcej farby dodaje dziecko, tym kolor jest bardziej intensywny i mniejsze przenikanie światła przez butelkę.

Ćwiczenia spostrzegawczości Kolory tęczy. Butelki z kolorową wodą z poprzedniej zabawy. Rodzic prosi, aby dziecko ustawiło butelki kolejno, zgodnie z kolorami tęczy, i nazwało wszystkie kolory. Następnie rodzic prosi, aby dziecko odwróciło się tyłem. W tym czasie rodzic zabiera jedną butelkę. Dziecko, które było odwrócone, ma za zadanie rozpoznać, której butelki brakuje i nazwać kolory. Zabawę powtarzamy kilka razy.

 

Poniedziałek

10 maja 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu