Przedszkole nr 30 w Bytomiu

 

1. Zabawy konstrukcyjne z zastosowaniem klocków plastikowych. Budowanie różnej wielkości budowli, pamiętając o potrzebie zostawienia miejsca na okna i drzwi.

Oglądanie albumów ze zdjęciami różnych budowli. Próba nazwania różnych typów budowli: blok, dom itp.

 

2. Różne motyle Rodzic prezentuje dziecku obrazki. Pyta, czy wie, co one przedstawiają i jak nazywają się oba motyle. Jeśli dziecko nie wie, Rodzic podaje obie nazwy i wskazuje odpowiednie obrazki. Na zakończenie podnosi obrazki w różnej kolejności (np. cytrynek – cytrynek – paź królowej...), a dziecko wypowiada nazwy motyli, które przedstawia obrazek. Rozmowa przy mapie – Kolory na mapie. Duża mapa fizyczna Polski. Dziecko z pomocą rodzica wskazuje na mapie góry, morze, jeziora, miasta itp. Wspólnie obserwują, jakimi kolorami są one oznaczone. Nazywają kolory

 

3. Spacer w pobliżu miejsca zamieszania – obserwowanie elementów przyrody. Rodzic podczas spaceru pyta dziecko, czy zaobserwowało w przyrodzie coś takiego, co mu się najbardziej podobało (np. drzewa, kwiaty). PAMIĘTAJCIE O ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. PO SPACERZE UMYJCIE RĘCE.

Kończenie zdań typu W parku można… Rodzic wypowiada zdanie, a dziecko je kończy.

W parku można…

W lesie można...

Na łące można…

 

A jako dodatek, zapraszam do obejrzenia Legendy o Smoku Wawelskim

 

https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3qZiHVLDYHgY5nQt5HM-iYNmBDBHrG5xB9c4aO0Z9SXQgrZsiYgSC2mIo

Środa

05 maja 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu