Przedszkole nr 30 w Bytomiu

W sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju od 20 marca br. i koniecznością ograniczenia do minimum kontaktów pomiędzy rodzicami/ opiekunami a przedszkolem, potwierdzanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, odbędzie się w dwojaki sposób:

  • wersja elektroniczna – możliwość przesłania skanów lub zdjęć dokumentów za pośrednictwem ePUAPu, bądź w formie archiwów ZIP przesłanych na adres e-mail placówki (przedszkole30bytom@op.pl), chronionych hasłem( hasło powinno być osobiście podane przez rodzica/opiekuna telefonicznie, osobie wyznaczonej przez dyrektora do zebrania informacji dotyczących rekrutacji).

  • wersja papierowa – w przypadku braku możliwości przesłania dokumentów elektronicznie, możliwe jest dostarczenie wniosku do przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Jeśli rodzic/ opiekun nie ma możliwości skorzystania z wyżej wymienionych sposobów, powinien skontaktować się z przedszkolem pierwszego wyboru.

 

Termin rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 został wydłużony do 15 kwietnia 2020 roku.

 

W sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021

25 marca 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu