Przedszkole nr 30 w Bytomiu

ŚRODA

 

1. Zabawa „Na wiosennej łące”.

Dziecko wspólnie z rodzicem próbuje naśladować ruchy zwierząt i roślin żyjących na wiosennej łące (np. stokrotki – stanie ze złączonymi nogami, prosto, z głową wyciągniętą do góry, z rozłożonymi rękami…). Tutaj ważna jest wasza wyobraźnia. Chętnie zobaczę zdjęcia waszych „figur”. Spróbuje odgadnąć co przedstawiają :)

 

Oglądanie filmiku „Z kamerą wśród pszczół”. Zapoznanie z życiem pszczół w pasiece.

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE

 

Karta pracy, cz. 4, s. 42.

Liczenie pszczół. Łączenie pszczół z obrazkiem plastrów, do których lecą. Kończenie kolorowania plastrów miodu. Oglądanie zdjęć. Słuchanie nazw produktów, które otrzymujemy dzięki pszczołom.

 

2. Rozgrzewka rytmiczna – „Wartości rytmiczne w podskokach”. Zapoznanie z podstawowymi wartościami nut.

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U&t=41s

 

Słuchanie piosenki „Wiosna na łące” (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).

https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw

 

I. Dziś na łąkę przyszła Wiosna

w kwiecistej sukience,

budzi maki i stokrotki,

jaskry i kaczeńce.

 

Ref.: Ptaki trele wyśpiewują,

świeci ciepłe słońce,

w rosie kąpią się biedronki.

Wiosna już na łące!

 

II. Świerszcz zielone stroi skrzypce,

da dziś pierwszy koncert.

Tańczą pszczoły i motyle,

żabki i chrabąszcze.

 

Ref.: Ptaki…

 

III. Tak się wszyscy cieszą wiosną,

tańczą i śpiewają,

nawet krecik wyszedł z norki,

z myszką pląsa żwawo.

 

Ref.: Ptaki…

Rozmowa na temat tekstu piosenki.

Rodzic pyta:

- Kto przybył na łąkę?

- Co zaczęło się dziać na łące, kiedy przyszła wiosna?

- Co to znaczy, że świerszcz stroi skrzypce?

- Wymień mieszkańców łąki, o których jest mowa w piosence.

Postarajcie się nauczyć tekstu i melodii refrenu piosenki.

 

Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Wiosenna pogoda”.

Dzieci spacerują po pokoju. Na hasło Burza zatrzymują się, klaszcząc nad głową i równocześnie mówiąc: bum, bum, bum. Ponownie spacerują, na hasło Lekki wiatr – dzieci podskakują z nogi na nogę. Ponowny marsz, na hasło Słońce – unoszą ręce w górę, poruszają nimi w nadgarstkach.

 

Wykonanie biedronek.

Rozmowa na temat budowy biedronki.

Rodzic na zdjęciu pokazuje części ciała biedronki, nazywa je (pancerz, pod nim skrzydła, głowa, oczy, aparat gębowy, nogi, czułki).

 

Biedronki należą do rodziny chrząszczy. Przechodzą przez stadia przeobrażenia (jak np. motyl). W Polsce najczęściej spotykanymi gatunkami biedronek są dwukropki i siedmiokropki, co oznacza, że liczba kropek nie wskazuje na wiek, tylko na gatunek. Biedronki są pożyteczne, bo zjadają mszyce – szkodniki roślin.

 

„Biedronka” – praca plastyczna.

Do wykonania tej pracy będą potrzebne: biała kartka A4, kartka w kolorze czarnym i czerwonym, ołówek, nożyczki oraz klej.

Sposób wykonania pracy jest zaprezentowany w filmiku poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=r0mUU1IM9mM

 

3. Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi oraz umiejętność określania, kto należy do rodziny owadów: Owad czy nie?

Dzieci spacerują po pokoju. Rodzic wypowiada nazwy różnych zwierząt. Jeśli będzie to nazwa owada, dzieci klaszczą w ręce; jeśli pojawi się nazwa innego zwierzęcia, nie klaszczą.

Przykłady wyrazów: np. motyl, ćma, mucha, biedronka, mrówka, konik polny, pszczoła, osa, szerszeń, bąk, komar, chrabąszcz, żuk, ważka.

 

Ćwiczenia logorytmiczne Rób to, o czym mówi wiersz.

Dzieci poruszają się razem z rodzicem zgodnie z tekstem wypowiadanego przez niego wierszyka. Następnie dzieci poruszają się same podczas recytacji przez rodzica.

 

Zrób do przodu cztery kroki,

i rozejrzyj się na boki.

Tupnij nogą raz i dwa,

ta zabawa nadal trwa.

Teraz w lewo jeden krok,

przysiad, i do góry skok.

Zrób do tyłu kroków trzy,

by koledze otrzeć łzy.

Klaśnij w ręce razy pięć,

na klaskanie też masz chęć!

Wokół obróć się, raz dwa,

piłka skacze hop-sa-sa.

Ręce w górę i na boki,

zrób zajęcze cztery skoki.

Gdy się zmęczysz, poleż sobie,

i wyciągnij w górę nogę.

W ŚWIECIE OWADÓW

12 maja 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu