Przedszkole nr 30 w Bytomiu

Drodzy Rodzice!

 

W związku z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi zdalnego nauczania, wybraliśmy dla Państwa dzieci najdogodniejszą opcję realizacji podstawy programowej w ramach zdalnego nauczania, którą realizujemy od 25.03 do 10.04 2020r.

Nasza propozycja uwzględnia Państwa możliwości i domowe zasoby.

Prosimy o cierpliwość i spokojne podejście do obecnej sytuacji, uzależnionej przede wszystkim od możliwości psychofizycznych dzieci oraz sytuacji sprzętowej.

Prosimy o współpracę i wyrozumiałość.

Jak będzie wyglądać nauczanie zdalne w przedszkolu?

 

  1. FORMA KONTAKTU

 

  • podstawowym narzędziem kontaktu z rodzicami, a za Waszym pośrednictwem również z dziećmi, będzie droga mailowa i telefoniczna, nauczyciele grup przekażą Państwu grupowe adresy mailowe, przez które będziecie się Państwo kontaktować z nauczycielem,

  • informacje z propozycjami zabaw, ćwiczeń będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola : przedszkole30.bytom.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE, nauczanie w głównej mierze skierowane jest do dzieci 6-letnich, jednak serdecznie zapraszamy do wspierania rozwoju dzieci młodszych – w zakładkach grup młodszych również znajdziecie Państwo propozycję zajęć z dziećmi,

  • dyżury nauczycieli będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00. W tym czasie w razie trudności podczas pracy, jakichkolwiek pytań i wątpliwości możecie się Państwo skontaktować z nauczycielem. Jeśli ze względów technicznych w trakcie dyżuru nauczyciel nie odpowie na wiadomość/pytanie, to uzyskacie Państwo pomoc w następnym dniu.

 

 

 

  1. ZADANIA I MATERIAŁY

 

  • Dzieci będą pracować z kartami pracy, które wspomagają realizację zadań, ale preferujemy teraz przede wszystkim uczenie się przez działanie.

  • Proponujemy ustalić wspólnie z dzieckiem czas na wykonanie zadań. Dobrze by było, aby zachować w miarę stały rytm codziennej nauki poprzez zabawę.

  • W trakcie zdalnego nauczania prosimy o zbieranie dodatkowych efektów Waszej pracy w teczce, tak by można było pokazać je nauczycielowi po powrocie do przedszkola,

  • Chętnych rodziców prosimy o przesłanie na grupową skrzynkę mailową skanów lub zdjęć wykonanych prac.

 

Zdajemy sobie sprawę, że znaleźliśmy się w trudnej i nowej sytuacji dla nas wszystkich. Jesteśmy świadomi, że to Wy – Rodzice jesteście teraz najważniejszym ogniwem przekazywania wiedzy i umiejętności swoim pociechom. Nauczyciele starają się, aby zadania były łatwe do wykonania w warunkach domowych oraz w miarę możliwości do samodzielnego wykonania przez naszych przedszkolaków. Zachowajmy zdrowy rozsądek i umiar, bądźmy przewodnikami i starajmy się by dzieci samodzielnie pokonywały trudności.

Mamy nadzieje, że dzięki naszej współpracy nasi „Starszacy” będą mogli we wrześniu rozpocząć nowy rok szkolny dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

 

Dbajmy, szczególnie dla dobra dzieci, o dobrą atmosferę i uśmiech na twarzy!

Dużo zdrowia !

 

Beata Halupczok

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 30 w Bytomiu


 

 

Wiadomość dla Rodziców

30 marca 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu