Przedszkole nr 30 w Bytomiu

Szczęść Boże, Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci!

Ze względu na zdalne nauczanie, rozpoczynamy nasze religijne spotkania domowe, w których o pomoc i współpracę proszę Rodziców. Proponowane zajęcia będą składały się z kilku etapów: modlitwy, śpiewu, rozmowy, pytań do tekstu i ciekawych zadań. Zachęcam do wspólnego poznawania i odkrywania miłości Boga.

Temat: Niedziela Palmowa- Jezus moim Królem.

Witam Drogie Dzieci i radośnie się do Was uśmiecham. Teraz przywitajmy kogoś, kto jest najważniejszy wśród nas.

Modlitwa. Złóżmy ręce i wspólnie przywitajmy się z dobrym Bogiem słowami modlitwy „Ojcze nasz…”

Wspólny śpiew z pokazywaniem: https://www.youtube.com/watch?v=AlBDaPt-FYM – Choć jestem mały

Rozmowa. Przed chwilą w modlitwie prosiliście, abyśmy mogli być w królestwie naszego Boga.

Jak nazywa się osoba, która rządzi królestwem?

Jak wygląda król?

Jaki powinien być król, żeby poddani go kochali? Pewnie dobrze znacie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Takim dobrym i sprawiedliwym królem jest Jezus. Kiedy żył na ziemi, przychodzili do Niego ludzie z różnymi prośbami i nigdy nie odchodzili smutni. On zawsze im pomagał: uzdrawiał chorych, przywracał wzrok niewidomym, rozmnażał chleb dla głodnych, błogosławił dzieci. Wszyscy bardzo się cieszyli, gdy spotykali Jezusa.

Pewnego razu Jezus i jego uczniowie przybyli do dużego miasta Jerozolimy. Posłuchajcie i zobaczcie jak witano Jezusa... https://www.youtube.com/watch?v=w_Zu3MgPBzc

Pytania do opowiadania. Mam nadzieje, że podobało Wam się przedstawienie i z uwagą słuchaliście opowiadania.

Co Jezus polecił zrobić swoim uczniom?

Jak przyjęli Jezusa ludzie w Jerozolimie?

Co ludzie wykrzykiwali na cześć Jezusa?

Dlaczego mieszkańcy Jerozolimy wymachiwali palmami i kładli je na ziemi przed Jezusem?

Wyjaśnienie. Wszyscy ludzie w Jerozolimie cieszyli się, że przybył do nich Jezus – Król, dlatego słali na ziemię gałęzie palm i machali nimi. My również cieszymy się, że przychodzi do nas dobry Jezus jako Król. Na tę pamiątkę niedzielę wjazdu Jezusa do Jerozolimy nazywamy Niedzielą Palmową. Przychodzimy wtedy do kościoła z gałązkami palmowymi lub wierzbowymi ustrojonymi kolorowymi ozdobami i kwiatami. Po poświęceniu „palm” przez księdza, czyli pokropieniu wodą świeconą, wszyscy, trzymając je w rękach, uczestniczą w procesji na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Kiedy ludzie widzieli Jezusa, wielu z nich wołało: Hosanna, to znaczy uwielbiajmy Jezusa. W ten sposób zebrani ludzie wyrażali swoją radość ze spotkania z Jezusem, którego chcieli nazwać Królem.

Zadanie. Drogie dzieci Wy też możecie zrobić piękną palmę z papieru kolorowego. Poproście rodziców o wycięcie dwóch dużych zielonych liści przypominających kształt palmy. Następnie trzeba je skleić umieszczając w środku patyk i palemka gotowa. Umieście „palmę” w widocznym miejscu, tak aby przypominała Wam o waszej radości i miłości do Jezusa – naszego Króla.

Nauka pozdrowienia Jezusa –Króla. My również możemy nauczyć się radosnego przywitania, w którym oddajemy część Jezusowi – Królowi. Słowa pozdrowienia to : „Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie”. W tym pozdrowieniu oddajemy cześć Jezusowi i prosimy, aby nam królował przez całe nasze życie.

Modlitwa. Zakończmy nasze spotkanie słowami poznanego pozdrowienia „Króluj nam Chryste- zawsze i wszędzie”. Znak krzyża.

 

Wiadomość od Pani Katechetki

01 kwietnia 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu