Przedszkole nr 30 w Bytomiu

1.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.

Zabawa przy lusterku, Rodzic pokazuje dziecku prawidłowe ćwiczenie. Demonstruje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie.

W mieście stoi sygnalizator świetlny – gdy świeci zielone światło: dzieci unoszą język do góry, gdy świeci czerwone światło – język umieszczają za dolnymi zębami.

Samochody – dzieci naśladują jazdę samochodem: czubek języka przesuwają po podniebieniu od zębów w stronę gardła, kilkakrotnie powtarzając ten ruch.

Wieżowiec – w wieżowcu winda kursuje raz w górę, raz w dół. Dzieci wykonują ruch językiem, unosząc go raz w stronę nosa, a raz w stronę brody.

Przedszkolaki – w przedszkolu pani wita się rano z dziećmi. Dzieci dotykają czubkiem języka do każdego zęba na górze i każdego zęba na dole.

Konik – dzieci naśladują stukot kopyt konia: odbijają język od podniebienia, jednocześnie rozciągając, a następnie ściągają wargi w dziobek.

Krowa – dzieci naśladują ruch żucia, pokazując, jak krowa na łące je trawę.

Traktor jeździ w koło po polu – dzieci unoszą czubek języka na górną wargę i wykonują koliste ruchy po górnej i po dolnej wardze.

2. Słuchanie utworu F. Chopina Mazurek As-dur.

Rodzic zachęca dziecko, aby wygodnie położyło się na dywanie, zamknęło oczy i wysłuchało utworu F. Chopina, a następnie opowiedziało, z czym kojarzy im się ten utwór.

https://www.youtube.com/watch?v=6Io4nI2L9HA

Rodzic puszcza jeszcze raz utwór i prosi aby dziecko ruchem pokazało o czym opowiada muzyka

3.Rytmizowanie tekstu: Moja okolica mnie zachwyca!

Dzieci powtarzają za rodzicem prosty tekst: Moja okolica mnie zachwyca! Następnie wyklaskuje go w prostym rytmie, wytupuje, uderza dłońmi w kolana i o podłogę.

Burza mózgów: Najważniejsze miejsca w mojej okolicy.

Dzieci odpowiadają na pytanie: Jakie są najważniejsze miejsca w naszej okolicy?

Witamy w poniedziałek

26 kwietnia 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu