Przedszkole nr 30 w Bytomiu

WTOREK 28.04.2020

1. Do tego ćwiczenia będą potrzebne: Przygotowane przez rodziców kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej farbą. Butelki muszą być dobrze zakręcone.

Teraz wykonujcie kolejne zadania według instrukcji

Określanie, ile wody jest w butelce.

Rodzic stawia przed dziećmi zakręconą butelkę z wodą. Pyta dzieci: Ile jest wody w butelce – dużo, mało? Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.

Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. (Butelki z różną ilością barwionej wody).

Rodzic ustawia butelki na stoliku przed dziećmi.

Dzieci określają, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej.

Ustawiają butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą.

Dmuchają w kolejne odkręcone butelki. Porównują dźwięki wydawane przez nie.


 

Zapoznanie z miarą płynów.

Rodzic pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówi dzieciom, że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.

Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary.(Butelki z wodą, kubek).

Dzieci przelewają do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczą, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce, Określają, gdzie wody było więcej (było tyle samo).

Teraz przygotujcie Kartę pracy, cz. 4, s. 32–33

Obejrzyjcie obrazek i zwróćcie uwagę na poziom soku w szklankach. Przydadzą się teraz: sok jabłkowy, szklanki, kubek plastikowy.

Rodzic wlewa tyle samo soku jabłkowego do przygotowanych różnych szklanek – miarką jest plastikowy kubek.

Dzieci oglądają szklanki i dochodzą do wniosku, że o ilości soku nie mówi jego poziom w szklankach, tylko miarka jaką ten płyn rozlewano. Dzieci wypijają sok ze szklanek. Wskazywanie butelki, w której zmieści się najwięcej płynu i tej, w której zmieści się go najmniej.

Czytanie z rodzicem lub samodzielnie pojemności butelek.

Dzieci rysują szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie kolorują butelki, rysują je po śladzie a potem samodzielnie według wzoru.

Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi. Dziecko dostaje butelkę, ustawia ją względem siebie według poleceń rodzica:

połóżcie butelkę przed sobą, za sobą,

połóżcie ją po waszej prawej stronie, po waszej lewej stronie,

turlajcie butelkę po podłodze.


 

2. Pobawmy się przy muzyce. Wykorzystajcie swoje ulubione piosenki i spróbujcie ułożyć do nich dowolne, wymyślone przez siebie układy taneczne. Zaproście do wspólnej zabawy rodziców.


 


 

3. W trakcie tego zajęcia wykonamy małą mapę Polski (będzie potrzebny kontur mapy wycięty z papieru oraz plastelina).

Poznamy też położenie geograficzne Polski na podstawie mapy: https://tyflomapy.pl/Krainy_geograficzne.html Obejrzyjcie z rodzicami mapę Polski. Wskażcie granice, zwróćcie uwagę na kolorystykę poszczególnych regionów naszego kraju: góry, wyżyny, niziny, wody. Pokażcie i nazwijcie najdłuższe rzeki (Wisła, Odra).

Teraz wykonajcie następujące czynności:

Naklejanie cienkiego wałeczka plasteliny po narysowanym śladzie drogi Wisły na kartonowym konturze mapy przygotowanym przez rodziców.

Wypełnianie plasteliną wnętrz konturów mapy (gór, nizin, wyżyn) zgodnie z kolorystyką na wzorze.

Próba lokalizacji i zaznaczenie Warszawy i swojego miasta.

W Karcie pracy cz. 4 s. 28 obejrzyjcie mapę Polski. Wyszukajcie w naklejkach (przy pomocy rodziców) napisów: Wisła, stolica, Bałtyk, Tatry i naklejcie je na właściwych miejscach na mapie. Potem pokolorujcie godło według wzoru i pokolorujcie flagi znajdujące się na dole strony tak, żeby przypominały flagę Polski.

 

wtorek

27 kwietnia 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu