Przedszkole nr 30 w Bytomiu

 

WTOREK 5.05.2020

1. Przygotujcie Kartę pracy cz. 4 s. 21 i rysujcie po śladach. Określcie, który rysunek kojarzy się z Waszym otoczeniem. Porozmawiajcie z rodzicami na temat ważnych miejsc w swojej miejscowości, które należy odwiedzić. Młodsze Smerfy rysują swoje ulubione miejsce w Bytomiu.


 

2. Dzisiaj poćwiczymy, żeby rozwijać sprawność fizyczną. Przypomnimy sobie i utrwalimy znane Wam już ćwiczenia. Pomocnikiem w ćwiczeniach będzie plastikowy kręgiel. Jeśli nie macie kręgla, można wykorzystać plastikową butelkę, taką którą będzie można wygodnie trzymać w ręce. Zaproście rodziców do wspólnych ćwiczeń. Jeśli jesteście gotowi to możecie zaczynać.

Zabawa orientacyjno-porządkowa Posłuszne kręgle. Dzieci poruszają się swobodnie po sali, trzymając kręgle w ręce. Na klaśnięcie zatrzymują się i manipulują kręglami: podają je sobie z jednej ręki do drugiej, z przodu, za plecami, pod kolanami; podrzucają i łapią.

Ćwiczenie mięśni brzucha Jak najdalej w przód. Dzieci w siadzie prostym, kręgle trzymają w obu rękach. Wykonują skłon tułowia w przód, sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste).

Skręty Na prawo, na lewo. Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają kręgle na głowach, przytrzymując je rękami, łokcie mają na zewnątrz. Wykonują skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas wykonują kilka rzutów i chwytów kręglami.

Skrętoskłony Witamy stopy. Dzieci w siadzie rozkrocznym, kręgle trzymają oburącz w górze; wykonują skrętoskłon do lewej stopy – przywitanie jej (podczas ćwiczenia dzieci starają się nie zginać kolan, kręgle trzymają obiema rękami). Następnie witają prawą stopę.

Ćwiczenie mięśni grzbietu. Oglądamy kręgle. Dzieci leżą na brzuchu, trzymają kręgle w obu rękach przed twarzą. Unoszą głowę, prostują ręce; oglądają kręgle, wytrzymują przez chwilę. Potem powrót do leżenia – odpoczynek.

Ćwiczenie mięśni brzucha Spotkanie. Dzieci leżą na plecach, trzymają kręgle w obu rękach wyciągniętych za głową. Jednocześnie wznoszą obie ręce i nogi – dążą do spotkania nóg z kręglami; potem powracają do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha. Z nóg do rąk. Dzieci leżą na plecach, kręgle trzymają pomiędzy stopami. Przekazują kręgle do rąk za głową i powracają do siadu. Ponownie wkładają kręgle pomiędzy stopy i od nowa wykonują ćwiczenie.

Bieg Postaw kręgle. Dzieci biegają z kręglami w różnych kierunkach przy akompaniamencie klaskania. Podczas przerwy w grze stawiają kręgiel na podłodze tak, aby się nie przewrócił.

Ćwiczenia przeciw płaskostopiu. Sprytne stopy. Dzieci w siadzie prostym podpartym, kręgiel mają pomiędzy stopami (pionowo). Krążą obunóż w prawo i w lewo. − Wałkują kręgle raz jedną, raz drugą stopą. − W siadzie podpartym – chwytają stopami kręgle i podnoszą je do góry.

Zabawa rytmiczna Zgodnie z rytmem. Dzieci, w rytmie klaskania, spacerują po sali w różnych kierunkach. Podczas przerwy w grze zatrzymują się, słuchają rytmu wyklaskanego przez rodzica, starając się go zapamiętać, a następnie wystukują ten rytm, uderzając kręglami o podłogę.

Zabawa uspokajająca Marsz parami. Dzieci maszerują parami po obwodzie koła; odkładają kręgle na wyznaczone miejsce.


 

3. Otwórzcie Kartę pracy cz. 4. s 22. Pokolorujcie ramkę zdjęcia, przypominającego Waszą miejscowość. Pokolorujcie obrazek znajdujący się na dole strony. Nazwijcie kolory, których użyliście do pokolorowania obrazka.

Wtorek

04 maja 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu