Przedszkole nr 30 w Bytomiu

WTOREK

 

1. Karta pracy cz. 4, s. 39.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=41

Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Otaczanie pętlą owadów. Dokańczanie rysunku motyla według wzoru.

 

Ćwiczenia w liczeniu.

Do tej zabawy będą potrzebne: klocki. Rodzic klaszcze w dłonie. Dziecko przelicza ilość klaśnięć, układa odpowiednią liczbę klocków i podpisuje je odpowiednimi kartonikami z liczbami. (liczby z wyprawki plastycznej)

 

2. Zabawy z sześcianem.

  • Przypomnienie cech kwadratu.

Rodzic mówi:

- Nakreślcie w powietrzu kształt kwadratu.

- Jakie są boki kwadratu?

  • Zapoznanie z sześcianem.

Do tej zabawy należy przygotować kilka sześcianów różniących się wielkością.

Rodzic prezentuje dziecku kilka sześcianów różniących się wielkością. Nazywa figury. Dziecko je ogląda. Liczy ściany. Określa ich kształt – kwadrat. Układa figury według wzrastającej wielkości, a potem – według malejącej.

  • Karta pracy, cz. 4, s. 40.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=42

Oglądanie sześcianów. Określanie różnic i podobieństw między nimi.

Oglądanie rozłożonego sześcianu – jego siatki. Liczenie kwadratów. Rysowanie na każdej ścianie innego owada. Oglądanie obrazków sześcianu w różnym położeniu.

  • Zabawy z sześcianem – kostką.

Kostka z krążkami (lub liczbami).

- Rodzic pokazuje kostkę z krążkami (lub liczbami). Dziecko rzuca kostką i wykonuje tyle czynności podanych przez rodzica, ile oczek (lub jaką liczbę) wyrzucono na kostce.

Czynności: podskoki, skłony, przysiady, okrzyki…

- Dziecko rzuca kostką i podaje liczbę większą (lub mniejszą) o jeden w stosunku do liczby oczek wyrzuconych na kostce.

Na zakończenie dzieci przypominają, kształt jakiej bryły ma kostka.

 

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 18 metodą Rudolfa Labana.

Do wykonania ćwiczeń należy przygotować paski kolorowej bibuły, nagranie muzyki marszowej.

- Zgodnie z muzyką – dzieci maszerują po obwodzie koła na palcach, gdy nagranie muzyki jest głośne, a w przysiadzie, gdy nagranie muzyki jest ciche.

- Tańczące bibułki – przy nagraniu dowolnej muzyki dzieci swobodnie tańczą i poruszają paskami bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w grze przykucają i układają z bibułki dowolne kształty na podłodze.

- Po kole – na podłodze układają koła z bibułki i skaczą dookoła nich obunóż, w jedną i w drugą stronę.

- Powitania bibułkądotykają bibułką różnych części ciała wymienianych przez rodzica.

- Jak najwyżej – wyrzucają bibułkę do góry, obserwują jej opadanie, i łapią ją tuż nad podłogą.

- Sprytne palce – chwytają palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podają ją sobie do rąk.

- Rysujemy ósemkę – dzieci przekładają bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy rozstawionymi nogami.

- Lustro – dziecko z rodzicem tworzą parę, jedna osoba z pary jest lustrem, które odbija ruchy partnera, naśladując je.

- Wiatr i wiaterek – dzieci dmuchają na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem.

- Latające owady – zgniatają bibułkę w kulkę, rzucają przed siebie i podążają jej śladem. Na koniec wrzucają kulkę do kosza, wcześniej przygotowanego przez rodzica.

- Marsz z muzyką – rytmicznie maszerują dookoła pokoju przy nagraniu marszowej melodii. Podczas przerwy w grze przykucają i wyskakują w górę.

 

3. Ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań.

Do wykonania tego ćwiczenia przygotujcie chustkę.

Dziecko otrzymuje chustkę. Rodzic wypowiada zdania. Jeżeli dziecko uzna, że zdanie jest prawdziwe, porusza chustką nad głową. Jeżeli sądzi, że nie jest prawdziwe – siedzi bez ruchu.

 

„Czy to prawda, czy to fałsz?

Gdy odgadniesz, sygnał dasz”.

- Konik polny w wodzie gra.

- Żaba dwie głowy ma.

- Biedroneczki są w kropeczki.

- Motyle mają ciepłe czapeczki.

- Stokrotka jest czerwona.

- Ważka jest większa niż wrona…

 

Kolorowanka „Łąka w maju”.

Do wykonania kolorowanki potrzebna jest wyprawka plastyczna: karta L oraz kredki.

 

Karta pracy, cz. 4, s. 41.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=42

Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie motyla po śladach. Kolorowanie rysunku. Rysowanie po śladzie drogi motyla do stokrotki.

ZABAWY Z SZEŚCIANEM

11 maja 2020

Przedszkole nr 30 w Bytomiu